Биздин ишенимдүү жана сапаттуу кызматыбыз, заманбап куралдарыбыз, жигердүү адистерибиз - сиздин ийгилигиңиздин башаты. Иштеп чыккан ар бир долбоорубуз коддун тазалыгы жана дизайндын көркөмдүгү менен гана чектелбестен биздин кылдаттык, талыкпас эмгек жана жан дилибиз менен дагы айырмаланат. KD веб-студиясына таандык ар бир долбоорубуз менен бул портфолиобузда жакындан таанышсаңыз болот.
Branding, Product, SMM, Web Development

ITClassica

Branding, Product, SMM, Web Development