Биздин ишенимдүү жана сапаттуу кызматыбыз, заманбап куралдарыбыз, жигердүү адистерибиз - сиздин ийгилигиңиздин башаты. Иштеп чыккан ар бир долбоорубуз коддун тазалыгы жана дизайндын көркөмдүгү менен гана чектелбестен биздин кылдаттык, талыкпас эмгек жана жан дилибиз менен дагы айырмаланат. KD веб-студиясына таандык ар бир долбоорубуз менен бул портфолиобузда жакындан таанышсаңыз болот.
biz_square
Web Design, Web Development

«BIZ e.V» фонду

Web Design, Web Development