Биздин ишенимдүү жана сапаттуу кызматыбыз, заманбап куралдарыбыз, жигердүү адистерибиз - сиздин ийгилигиңиздин башаты. Иштеп чыккан ар бир долбоорубуз коддун тазалыгы жана дизайндын көркөмдүгү менен гана чектелбестен биздин кылдаттык, талыкпас эмгек жана жан дилибиз менен дагы айырмаланат. KD веб-студиясына таандык ар бир долбоорубуз менен бул портфолиобузда жакындан таанышсаңыз болот.
Web Development

Franco Troncone & Albers

Web Development
biz_square
Web Design, Web Development

«BIZ e.V» фонду

Web Design, Web Development
Web Development

Карагат Cakes

Web Development
chezsfedkg
Web Development

Кыргыз Республикасынын Шахмат Федерациясы

Web Development
Web Development

Алла

Web Development
Web Development

Караан

Web Development