Кутуча

Product

Kyrgyz Bridge Global

18.01.2022

Kelechek.Digital

Web Development, SMM

Кыргызстандагы кооз сайттардын топтому

Кутуча Кыргызстандагы кооз сайттардын тизмесин, веб-дизайн боюнча кыргызча вики-сөздүктү жана бул тармакка тиешелүү пайдалуу кеңештерди камтыйт. Кыргызстандагы сайттарды изилдеп, арасынан сапаттуу, заманбап, кооз, дизайн эрежелерине туура келген сайттар чогултулуп, Кутуча долбоору жаралды. Кутучанын негизги максаттары – бул пайдалуу маалыматтарды тез жана оңой жеткирүү, заманбап, ыңгайлуу, жогорку деңгээлдеги сапаттуу кооз сайттарды жасоого түрткү берүү, дизайн тармагына кызыккандарды шыктандыруу жана багыт берүү, колдонуучуларга көп тилдүү сайттардын мейкиндигин түзүп берүү болуп эсептелет.

Бул долбоордун үстүндө иштеп жаткан учурдагы эң негизги процесс – бул команда менен керектүү изилдөөлөрдү жүргүзүп, баардык талаптарга жооп берген сапаттуу, ыңгайлуу жана пайдалуу сайт жаратуу болду. Дизайнерлерибиз тарабынан долбоордун атына жана албетте жалпы концепциясына туура келген атайы логотип даярдалып чыкты. Минималисттик таза дизайн жана функционалдуу интерфейске басым жасалды. Сайтта кооз сайттардан тышкары вики-сөздүк, дизайн жаатына тиешелүү макалалар жана керектүү куралдар, пайдалуу кеңештер, технология жана шрифттерге арналган бөлүмдөр дагы орун алган. Натыйжада технологиянын, дизайндын жана маркетинг изилдөөлөрүнүн биригүүсү менен колдонуучуларга жеткиликтүү, убакытты үнөмдөгөн, колдонулушу жөнөкөй, адаптивдүү, пайдалуу, көздү сүйүндүргөн, сайттардын рейтингин көрсөткөн портал жаралды деген ойдобуз.

14