Күз демилге

300 катышуучу – 30 долбоор – 3 ай!

“Күз демилге” – бул Жылдыз Академия менен биргеликте, “Келечек” долбоорунун алкагында фулстэк программалоочу Азамат Токтакунов тарабынан негизделген IT марафону. Бул марафон онлайн форматта өтүп, дүйнөнүн төрт тарабында жашаган ар түр кесиптеги, ар кыл курактагы кыргызстандыктар катышты. 300 катышуучу менен 3 айда 30 реалдуу долбоорлор үстүндө иш алып баруу максатталган.

IT Марафондо кыргыз тилине басым жасалып, кызыктуу, татаал жана ошол эле учурда пайдалуу иш-чаралар жүрүп жатты. Марафонго карата Discordдо атайы сервер ачылып, катышуучулар өздөрү каалаган долбоорлорду тандап, серверде тайпаларга бөлүнүп, agile scrum ыкмасы менен тапшырмалар үстүндө иштеп, ар тараптуу такшалып жатышты. Күнүгө Daily кездешүү болуп, жакшы адаттарды орнотуу боюнча “эмне кылдык, эмне кылып жатабыз, эмне кылабыз жана кандай жагдайларга туш болдук” деп Standup чогулуш өткөзүлүп жатты.

Notion, Trello, Miro платформаларын колдонуп, долбоорлор менен байланыштуу изилдөө, тапшырма, протокол, документация, презентациялар даярдалып, 2 аптада бир жолу отчеттук спринт-ревьюлар жүрүп турду. SMM, дизайн, контент толтуруу кандай болот экенин практика үстүндө изденүү, аналог сайттарды изилдөө, анализ жүргүзүү, брейншторм кылуу жана ушул сыяктуу кызыктуу тажрыйбалар топтолду.

“Күз демилге” IT марафонунун негизги максаты жана көйгөйү – бул кыргыз тилине басым жасалып, кыргызча сүйлөгөн мекендештерге, дегиле кыргыз коомчулугуна арналган керектүү, пайдалуу, заманбап онлайн платформаларды, долбоорлорду жаратуу, колдонуучулардын назарына сунуп, таанымал кылып, эл арасына жайуу.

Натыйжада 3 айдык мөөнөттө медицина, тарых, экология жана айлана-чөйрө, IT тармак, чет өлкөдөгү кыргыздар жана диаспоралар, медиа, психология, кыргыз тилдүү подкаст жана контент, краудфандинг сыяктуу багыттар боюнча 30 долбоордун баардыгы болбосо дагы арасында өз нугун таап иштеп кеткен долбоорлор жаралды. Ушул Келечек Digital веб-студиябыз ошол долбоорлордун ичинде. Жылдыз Академияда алган IT билим менен “Күз демилгеде” топтогон тажрыйба биригип, калың журттун керегине жарай турчу долбоорлордон чоң үмүтүбүз бар.

6